Company LogoTabela ekwiwalentów wyszkolenia innych organizacji

dla stopni płetwonurków KDP/CMAS i system szkolenia KDP/CMAS

KDP/CMAS LOK PZPł PADI (*) SSI (*) IANTD (*) SDI (*) EN (*)
"0" - - Discover Scuba Diving - - - -
PM Klasa zapoznawcza Poziom zapoznawczy IOWD IOWD IOWD Scuba Diver (program młodzieżowy) -
- - - OWD - - - Level 1
"Supervised Diver"
EN 14153-1
P-1 Klasa III Poziom podstawowy AOWD OWD OWD Scuba Diver (Program podstawowy) Level 2
"Autonomous Diver"
EN 14153-2
P-2 Klasa II Poziom średni Rescue Diver AOWD AOWD Advanced Scuba Diver -
P-3 Klasa I Poziom wyższy Divemaster Dive Control Specialist Dive Master Dive Master Level 3
"Dive Leader"
EN 14153-3
P-4 - - - - - Master Diver -

 

 System szkolenia KDP/CMASSzkolenie wstępne KSP/CMAS (0)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi i zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • pisemne oświadczenia o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
 • umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).


Przebieg szkolenia :

Pogadanka (60-90 minut) i zajęcia praktyczne (75-120 minut) w basenie lub wodach otwartych - w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15-25 minut.

Uczestnik otrzymuje:

Dyplom Ukończenia Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS.Płetwonurek młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem na małych głębokościach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek: minimum 10 lat (z podziałem na 3 grupy wiekowe dla dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania.


Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne - od 8 do 24 godzin (w zależności od wieku dziecka), tym nurkowanie z instruktorem w basenie, jeziorze lub w morzu do głębokości do 5, 7 lub 10 m (w zaleznosci od stopnia).

Podział na grupy wiekowe:

 • ukończone 10 lat - stopień PM1 - brązowy
 • ukończone 12 lat - stopień PM1 - srebrny
 • ukończone 13 lat - stopień PM1 - złoty


Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania KDP/CMAS do głębokości:

 • stopień brązowy - głębokosci do 5m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
 • stopień srebrny - głębokości do 7m,
 • stopień złoty - głębokości do 10m.


Uczestnik otrzymuje:

 • Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z brązowym, srebrnym lub złotym stopniem wyszkolenia (w zależności od zakresu przebiegu szkolenia).

 Płetwonurek KDP/CMAS * (P1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian).


Przebieg szkolenia (3 warianty):

Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące 2 nurkowania do 5 m, 4 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania do 10 m - 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m - w tym 1 nurkowanie nocne - łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:

 • Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,
 • Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,
 • Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych - czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy.


Uprawnienia:

 • Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo nurkować: do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.


Uczestnik otrzymuje:

 • Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

 Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem w zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonanych 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów, w towarzystwie instruktora lub płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4).


Przebieg szkolenia:

Wykłady (22 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych - obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia:

 • Płetwonurek KDP/CMAS** (P2) ma prawo nurkować: do głębokości 30m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • do głębokości 40m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji).


Uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

 Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),
 • ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:
  • nurkowania w suchych skafandrach (SS1),
  • nurkowania podlodowego (PL1),
  • nurkowania morsko-wrakowego (WM1),
  • nurkowania jaskiniowego (PJ1),
  • fotografii podwodnej (PF1),
  • nurkowanie nitroksowe (PN1),
  • nurkowanie w aparatach SCR (PR),
  • pierwsza pomoc tlenowa DAN,
  • archeologia podwodna (PA1),
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.


Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie głębokości właściwych dla tych kwalifikacji.


Uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

 Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4)

Wiek:

 • ukończone 21 lat


Warunki wstępne:

 • Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** przynajmniej 2 lata,
 • Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** wykonanie przynajmniej 100 nurkowań rekreacyjnych w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.


Uzyskanie stopnia:

Stopień nadaje KDP ZG PTTK na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata.Płetwonurek nitroksowy KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
 • wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu dwóch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0.14 MPa.

Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st. (PN1).

 Płetwonurek nurkowania pod lodem KDP/CMAS (PL1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)
 • minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.

Uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

 Płetwonurek nurkowania wrakowo-morskiego KDP/CMAS (WM1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
 • minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.


Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym 5 nurkowań o łącznym czasie min. 2 godziny w morzu na wrakach w zakresie głębokości 5 m-30 m (P1: 5 m -20 m).

Uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.